Don't spread toxicity! Wear a mask!
CGTN

Credit:

Designers: Zhang Zhijie, Yuan Xin

Producer: Wei Wei

Superviser: Mei Yan