Amazing Xinjiang: Wooden houses in Hemu Village
00:55