Stunning scene of a flax farm in Zhaosu County, NW China's Xinjiang
00:16