Download
Zhou Xianwang resigns as mayor of Wuhan due to work arrangement
CGTN

Zhou Xianwang has resigned as mayor of Wuhan.

Zhou was the city's mayor during its fight against the COVID-19 epidemic, and resigned due to work arrangement. 

Search Trends