Huawei CFO Returns to China: A visit to Huawei's headquarters in Shenzhen