Xinjiang Human Rights: Xinjiang entrepreneurs refute 'forced labour' accusations