Hong Kong's Contract Bridge team gears up for Hangzhou Asian Games
`