China New Year Agenda: NPC Deputy Shen Yanfen leads way in promoting rural modernization among Guangzhou youth
`