Amazing Xinjiang: A stopover in Xinjiang's Beitun city