Live: Jiangxi exhibits cultural jewels

Nanchang, Jiangxi