Live: China's largest trade fair opens in Guangzhou

Guangzhou, China